+420 312 312 477

Pondělí - Pátek 8.00 - 17.00

Kovové policové regály VARIMO


Jedná se o profesionální regálový systém vyznačující se kvalitním zpracováním, pevnou konstrukcí a variabilním uspořádáním. Konstrukce regálu umožňuje bezšroubové sestavení, a přesto si zachovává vysokou pevnost a stabilitu.
VARIMO - kovové policové regály, které se přizpůsobí Vašim potřebám.

VARIMO představuje sofistikovaný regálový systém, nacházející uplatnění v mnoha oblastech.
Je vhodný především pro tyto provozy:

 • Archivní a archivační regály
 • Skladové regály
 • Uskladnění depozitáře
 • Příruční regály
 • Dílenské regály
 • Regály do garáže
 • Regály do sklepa a do komory

VARIMO tímto dokládá, že je univerzálním regálovým systémem, který je schopen poskytnout odpovídající řešení v optimalizaci skladového hospodářství. Policové regály VARIMO tak značně přispívají ke zlepšování procesů zásobování a skladování různých druhů položek vytvářením vhodných podmínek pro jejich ukládání.

Již základní koncepce kovových policových regálů VARIMO skýtá široké možnosti pro jejich využití. Jejich další modifikace či rozšíření o vhodné doplňky přizpůsobí uspořádání regálu pro uskladnění konkrétního sortimentu, případně pro kombinaci různých typů zboží.

Skvěle se tak hodí k archivaci firemní dokumentace, ať už je uložená volně, v šanonech nebo archivních krabicích. Stejně tak ale velice dobře poslouží ve skladu výrobků, baleného i vyskládaného zboží, nebo náhradních dílů. Muzea a galerie mohou regály využít v depozitech k uskladnění svých sbírek a to jak v otevřených tak i uzavřených regálových sestavách.

Pozitivně je hodnoceno také použití policových regálů VARIMO v hotelových a ubytovacích provozech, v nemocnicích a své uplatnění nachází i ve školách a vzdělávacích zařízeních. Svoje místo najdou tyto regály také v dílnách, výrobních a zpracovatelských provozech. V neposlední řadě lze policové regály VARIMO použít pro domácí použití, což je nejčastěji v komoře, ve sklepě a nebo Vám pomohou udělat pořádek v garáži.


Základní specifikace kovových policových regálů VARIMO definuje konstrukční provedení a jednotlivé prvky tohoto systému. Níže uvedené informace vám přináší primární pohled na materiálovou strukturu a jednotlivé prvky regálového systému VARIMO.

Jedná se o profesionální regálový systém vyznačující se kvalitním zpracováním, pevnou konstrukcí a variabilním uspořádáním.
Policové regály VARIMO jsou tvořeny třemi základní prvky, kterými jsou nosný rám, police a zavětrování.

 • Regálový rám se skládá ze sloupů, horních krytek a patek pod sloupy.
 • Police se sestavena z traverz a policových panelů v příslušných rozměrech.
 • Zavětrování se liší dle způsobu umístění a dodává se buďto jako zavětrovací kříž nebo průběžný profil „H“.

Konstrukce regálu je navržena pro bezšroubové sestavení, přesto si zachovává vysokou stabilitu.

Povrchová úprava je řešena pozinkováním. Dostatečně silná zinková vrstva zaručuje vynikající vlastnosti výrobku, mezi které patří především dlouhá životnost, reprezentativní vzhled a snadná údržba.

Mezi nesporné výhody policových regálů patří provedení jednotlivých konstrukčních částí:

 • Užší sloupy poskytují více místa na délku police, což přináší širší čistý rozměr pro vkládání do regálu.
 • Nízký profil police a menší krok přestavitelnosti poskytují možnost naskládání více polic do dané výšky regálu. Výška hrany police je pouze 30 mm a přestavitelnost polic v rámci výšky regálu je v rastru po 25 mm.

Policové regály VARIMO jsou vyráběny z certifikovaných ocelí a staticky propočítaných profilů jednotlivých komponent tak, aby byla zajištěna deklarovaná nosnost regálů. Kombinací jednotlivých regálových dílů je dosahována požadovaná nosnost a také variabilita rozměrů sestav.


V čem policové regály VARIMO opravdu vynikají je jejich rozměrová variabilita. Regály lze poskládat prakticky v libovolné konfiguraci, samozřejmě s ohledem na modulové rozměry. V rámci jedné sestavy lze tedy měnit nejen výšku, ale i hloubku jednotlivých sloupců regálu.

Kovové policové regály VARIMO jsou dodávány v těchto základních rozměrových modulech:

 • Výška regálu: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 a 5000 mm
 • Hloubka regálu: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 a 1000 mm
 • Délka polic: 550, 700, 850, 1000, 1150, 1300 a 1500 mm

Kombinací daných rozměrů jsme schopni vyhovět valné většině zákazníků a pomoci jim vyřešit problémy skladování. Prostřednictvím použití vhodných délek polic dosáhneme nejlepšího možného využití daného prostoru v rámci délky regálové sestavy. V celé délce sestavy nemusí mít police stejnou hloubku. Pokud to situace vyžaduje (např. zúžení okolo sloupu nebo radiátoru) a nebo i z prostého požadavku zákazníka, lze hloubku polic průběžně měnit. Samozřejmostí už je možnost libovolně měnit výšku regálu a počet polic nad sebou v jednotlivých sloupcích regálové sestavy.

Je ale také třeba mít na paměti, že uvedené rozměry jsou modulové, tzn. řádově zaokrouhlené na čísla, která lépe umožňují zjednodušeně vytvářet návrhy regálových sestav. Modulové rozměry policových regálů VARIMO nám tedy pomáhají lépe pochopit dimenze jednotlivých regálových komponent. Při návrhu regálových sestav je ovšem nutné v rámci využitelného prostoru zohlednit skutečné rozměry tak, aby se vytvořený regál do daného prostoru vešel.

Zjednodušeně se tedy dá říci, že na každém konci je regálová sestava delší o 18 mm (polovina šířky regálového sloupu) a v každém spoji průběžné sestavy policových regálů celkový rozměr nabývá o 5 mm. Také hloubka policového regálu VARIMO je navýšena o přesah sloupů, který činí 25 mm (pro celou hloubku regálu).
Předchozí text vám může připadat poněkud složitý, proto si v sekci Dokumenty ke stažení můžete stáhnout soubor s přehledným popisem a zobrazením skutečných rozměrů policových regálů VARIMO.


Nosnost je důležitým aspektem každého regálového systému a regálový systém VARIMO není v tomto směru výjimkou. Nosnost regálu určuje možnosti ukládání požadovaného zboží nebo materiálu, kde je limitujícím faktorem především nosnost police.

Policové regály VARIMO dosahují z hlediska nosnosti velmi dobrých parametrů. Díky unikátní konstrukci police, která se skládá z jednotlivých panelů, lze poskytnout širokou škálu nosností. Ohyby jednotlivých panelů tvoří ve spodní části police nosná žebra, čímž lze dosáhnout zatížitelnosti prakticky pro všechny obory využívající policové regály.

Kombinace různých šířek policových panelů a použitého materiálu poskytuje široké spektrum nosností, které jsou schopny vyhovět téměř všem požadavkům pro skladování. Ať už se jedná o běžnou archivaci a ukládání dokumentů, nebo využití policových regálů pro skladové služby k ukládání zboží a jiných produktů, tak i v dílenských a servisních provozech, kde je potřeba skladovat náhradní díly, polotovary, či jiné materiály.

Za nosností polic nijak nezaostávají ani regálové sloupy, které poskytují vždy dostatečnou nosnost pro požadovaný počet polic v daném sloupci regálu. Zatížení konkrétního regálového sloupce je dáno počtem polic, které regál obsahuje, jejich vzájemnou roztečí a výškou umístění první police od země.

Regálové sloupy jsou vyráběny v různých tloušťkách materiálu tak, aby se maximálně přizpůsobily požadovanému použití a nosnosti. Rámy policových regálů VARIMO jsou dimenzovány pro dostatečnou tuhost a bezpečný přenos užitého zatížení plně naloženého regálu.

Police regálového systému VARIMO zaručují vysokou nosnost, kterou lze ale garantovat za předpokladu, že ukládaný materiál je rozložen po polici rovnoměrně a zatížení nepůsobí bodově nebo v rámci malé plochy police. Správné ukládání tedy zaručuje nejen bezpečnost z hlediska poškození skladovaného zboží, ale zároveň i ochranu zdraví obsluhy regálů v případě, že by byl materiál nevhodně uložen.

Důležité je také upozornit na to, že i když daný regálový systém a samotné police vykazují vysokou nosnost, neznamená to, že je možné využívat jednotlivé části regálové konstrukce ke šplhání po regálu, nebo je jinak využívat jako oporu pro jiné skladové zařízení a konstrukce, pokud s tím nebylo počítáno již při vlastním návrhu regálové sestavy.


Jednou z nejdůležitějších součástí jakéhokoli regálu je rám, respektive regálové sloupy, které ho tvoří. Na nich totiž závisí celková nosnost regálu, přenáší veškeré zatížení do podlahy a poskytují stabilitu a pevnost regálové sestavy. Z toho důvodu je regálový rám základním prvkem policového regálu.

Regálový systém VARIMO se může pochlubit promyšleným tvarem regálového sloupu, u kterého se spojuje vysoká pevnost spolu s odlehčenou konstrukcí. Profil sloupu je propočítán tak, aby mohl být co nejužší, zabíral tedy co nejméně místa a minimalizoval omezení v rámci využití regálu. Zároveň je jeho konstrukce dostatečně pevná na to, aby přenesla požadované zatížení.

Nosnost policových regálů byla ověřena ve Státním zkušebním ústavu v Brně, kde se zatížení ověřuje na dvojnásobek nominované nosnosti. Rozhodně se tedy jedná o vysoce stabilní regálový systém, ač se to při pohledu na jeho subtilní konstrukci zrovna nemusí zdát.

Sloup policového regálu VARIMO tvoří dutý ocelový profil přibližně čtvercového tvaru se dvěma výstupky na přední straně. Jeho průřez tedy vzdáleně připomíná písmeno "T". Po stranách sloupu jsou obdélníkové otvory v rastru 25 mm, které slouží k uchycení policových traverz. Odstup těchto otvorů zároveň určuje výškovou přestavitelnost polic. Na přední části sloupu jsou otvory pro uchycení zavětrování a dalšího příslušenství regálu.

Sloupy se na horním konci opatřují plastovou krytkou, která zabraňuje poranění o hranu při ukládání v nejvyšším patře regálu. Spodní konec sloupu se usazuje do patky, která pomáhá roznášet zatížení do podlahy. Dle požadované nosnosti regálu je patka buďto plastová nebo kovová.


Police jsou dalším důležitým prvkem regálové sestavy, neboť spolu s rámem tvoří nosné části regálové konstrukce. Police vytváří vodorovnou nosnou plochu, na kterou se ukládá zboží nebo jiný materiál a proto je kladen velký důraz na jejich provedení, materiál a konstrukci.

Hlavní výhodou polic regálového systému VARIMO je jejich složení z jednotlivých policových panelů. Každý panel má ve spodní části třikrát hraněný okraj, který má funkci žebra, jenž zvyšuje tuhost a nosnost police. Přechod mezi jednotlivými panely v rámci jedné police přitom nevytváří žádné výrazné hrany a vrchní strana tak tvoří souvislou rovinu. Další nezanedbatelnou předností kovových regálů VARIMO je tloušťka police, která činí pouze 30 mm. Tím náš regálový systém dosahuje lepší využitelnosti regálu, protože je možné umístit více polic ve sloupci nad sebou a také při shodném počtu polic poskytuje větší rozteč a světlý rozměr mezi policemi.

Police regálového systému VARIMO se skládá ze dvou základních prvků, kterými jsou nosná traverza a policový panel. Jedna police se skládá vždy ze dvou traverz, které odpovídají hloubce regálu a z příslušného počtu policových panelů. Délka policových panelů potom udává délku regálového sloupce.

Traverzy zajišťují samotné uchycení police v rámu regálu. Provedení traverz vytváří poměrně složitý tvar, který musí na jedné straně zajistit přestavitelné a přitom pevné spojení s rámem a na druhé straně musí poskytovat stabilní oporu pro policové panely. Tomu opět napomáhá vhodně zvolený použitý materiál a sofistikované profilování jednotlivých částí traverzy. Délka traverzy vždy odpovídá hloubce police.

Policové panely poskytují nosnou plochu pro uložení zboží v regálu. Vyrábí se ve třech šířkách (100, 200 a 300 mm) a z kombinací těchto šířek je poskládána hloubka police. Zároveň se použitím vhodných šířek dosahuje požadované nosnosti police. Délka policových panelů, která je současně i délkou samotné police se pohybuje od 550 mm až do 1500 mm v kroku po 150 mm (kromě posledního, který je 200 mm). Tato široká škála délek poskytuje značnou variabilitu při vytváření regálových sestav a jejich kombinací lze vyhovět při „zaregálování“ téměř každého prostoru.


Dodávané příslušenství výrazně rozšiřuje možnosti využití policových regálů VARIMO. Doplňky slouží především pro zlepšení zatřídění ukládaného zboží a nebo při potřebě skladování speciálních a nestandardních produktů, případně umožňují současné skladování neslučitelného artiklu v rámci jedné regálové sestavy.

Pro policové regály VARIMO jsou standardně dodáváno toto příslušenství:

 • Boční a zadní výplně
 • Boční zarážky
 • Dělící přepážky
 • Šatní tyče
 • Ohrádky
 • Křídlové nebo posuvné dveře

Mezi nejčastější příslušenství policových regálů patří boční zarážky a boční výplně, které zabraňují propadávání uloženého materiálu do boku. Boční výplně jsou vsazené v rámu regálu a mohou být provedeny jak v pozinkovaném nebo lakovaném plechu, tak i z laminované dřevotřísky. U lakovaného plechu lze zvolit požadovanou barvu v odstínu RAL a u laminované dřevotřísky dekor dle vyráběných vzorů. Boční výplně lze případně dodat i v jiných variantách, jako např. ze svařovaných sítí, děrovaného plechu, tvrzeného PVC, atd.

Boční zarážky se zase nejvíce využívají při ukládání šanonů a dokumentace. Boční zarážku tvoří „U“ profil vsazený mezi sloupy rámu, kde je přichycený pomocí háčků. Zarážku lze osadit do požadované výšky v kroku po 25 mm, ke svému

uchycení totiž využívá stejné otvory ve sloupech, jako pro zavěšení polic. Boční zarážky mohou být pozinkované nebo lakované.

Police kovových regálů VARIMO lze dále vybavit posuvnými zarážkami, které se dají umístit do libovolné pozice v rámci police. Opět slouží k zamezení překlopení ukládaného materiálu, kterým je nejčastěji nějaká dokumentace. Výhodou přesuvných přepážek je jejich usadit v požadovaném místě police, lze je tak využívat, jako koncové zarážky.

Šatní tyče jak název napovídá, poskytují vhodný prvek pro zavěšování oblečení na ramínkách, případně jiného materiálu, který je nutné skladovat ve svislé poloze. Ohrádky tvoří dělení police na jednotlivé segmenty pro ukládání drobného materiálu, jako je spojovací a elektromateriál nebo různé fitinky.

Při požadavku na zamezení přístupu nepovolaným osobám do policového regálu, je kromě bočních a zadních výplní opatřit regál také dveřmi. Dveře mohou být dle okolního prostoru, způsobu využití regálu, či prostě jen z pouhého požadavku uživatele buď klasické křídlové a nebo posuvné, které mají výhodu v tom, že neomezují prostor před regálem. Dveře pro policové regály VARIMO mohou být nezajištěné, v častějším případě je ale využívána varianta s uzamykáním.


Montážní návod pro kovové policové regály VARIMO
Níže na stránce naleznete podrobný videonávod a textový popis sestavení policových regálů VARIMO. V případě nejasností s některou částí návodu nás neváhejte kontaktovat pro doplňující informace.

Před samotnou montáží je nutné prověřit kvalitu podlah, co do únosnosti a rovinnosti a případně navrhnout vhodné příslušenství pro rozložení tlaku působícího od patek sloupů regálových rámů a nebo použít podložky pod patky.
Po dokončení montáže musí být provedena kontrola technického stavu, stability, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti sestavy regálu.

Regál VARIMO se skládá z těchto součástí:

 • Sloupů s perforací pro zavěšení polic
 • Plastových nebo kovových patek a plastových krytek pro sloupy
 • Traverz pro uchycení polic ke sloupům
 • Policových panelů
 • a zavětrovacího kříže

Nejprve si určíme jednotlivé strany sloupu. Horní stranu poznáme podle vyraženého nápisu GS na čelní straně sloupu. Poté na spodní stranu sloupu nasadíme plastovou patku a potom ji pomocí kladiva nebo gumové palice narazíme tak, aby sloup dosedl do drážek v patce. Stejný postup opakujeme u všech sloupů.

Na horní stranu sloupu nasadíme plastovou krytku. Krytka jde nasadit lehce a není k tomu potřeba žádné nářadí, případně použijeme gumovou palici. Opět opakujeme stejný postup u všech sloupů.

Rám regálu sestavíme tak, že vždy dva sloupy spojíme k sobě pomocí traverz. Délka traverz je daná hloubkou regálu a jejich počet a rozmístění je závislý na požadované rozteči jednotlivých polic.
Pro uchycení traverz slouží háčky na jejich koncích, které se vsadí do perforace na boční straně sloupů. Potom traverzy doklepneme pomocí kladiva nebo gumové palice do dorazové polohy. Následné zajištění traverzy proti nechtěnému vysunutí provedeme pomocí „jazýčků“ na krajích traverzy tak, že je šroubovákem ohneme dovnitř sloupů.

Takto sestavené rámy regálu postavíme do svislé polohy na vzdálenost délky police. Vezmeme policové panely a jejich konce vsadíme do „perových“ úchytů v traverzách a lehce je doklepneme pomocí gumové palice.
Police regálového systému VARIMO jsou sestaveny z jednotlivých panelů o různé šířce, jejichž kombinace dá dohromady požadovanou hloubku police.
Takto pokračujeme u všech polic v regálu.

Následně přišroubujeme na zadní stranu regálu zavětrování. Zavětrování se skládá ze dvou plochých profilů, které pomocí šroubů přichytíme ke sloupům. Ve sloupech jsou již připravené otvory, zvolíme pouze vhodné umístění zavětrování přibližně uprostřed regálu na výšku. K přišroubování použijeme standardní stranový klíč a dodaný nástrčný trubkový klíč pro přidržení matky uvnitř sloupu.

Na závěr, když je regál sestaven, ho přesuneme na požadované místo a zkontrolujeme jeho stabilitu. Dle potřeby můžeme případně regál ukotvit do podlahy (při použití kovových patek) nebo do zdi.

Vsazení bočních výplní z pozinkovaného plechu do regálu:
Po sestavení rámu regálu, tj. po nasazení traverz a patek na regálové sloupy si tento rám usadíme do vhodné polohy (nejlépe vodorovné). Do takto sestaveného rámu seshora zasuneme plechovou výplň. Tato výplň poté prochází drážkou na vnitřní straně sloupů. Horní krytky je nutné pro nasazení do sloupu upravit vhodným zářezem.

Nasazení výplně z pozinkovaného plechu na zadní stranu regálu:
Nejdříve sestavíme celý regál (zatím bez zavětrování) a potom na zadní stranu přiložíme plechovou výplň. Její nasazení provedeme tak, že plech ve svislém směru mírně ohneme a postupně ho vsadíme do regálu tak, aby se na stranách vsunul mezi polici a výstupky na sloupech. Nasazený plech následně zajistíme zavětrovacími prvky rovnoměrně rozmístěnými na výšku regálu. Tyto zavětrovací prvky zároveň slouží jako zpevnění regálu v podélném směru.


Kovový policový systém VARIMO se pyšní certifikáty, které jej řadí k ověřeným regálovým systémům splňujících přísná kritéria rozdílných uživatelů. Získané certifikáty dokazují, že na kvalitu a provedení policových regálů VARIMO klademe velký důraz.

Jedním z nejdůležitějších certifikací je ta, která osvědčuje statické parametry regálového systému a dokládá tak jeho pevnost a stabilitu za všech okolností. Z toho důvodu byly naše policové regály VARIMO testovány ve Státním zkušebním ústavu v Brně, kde obstál ve všech zatěžovacích zkouškách a s přehledem tak splnil deklarované hodnoty pro zatížení.

Dalším certifikátem, na který jsme náležitě hrdí, je doklad o původu materiálů a výroby, jenž je stvrzen osvědčením „Český výrobek“. Protože kovové policové regály VARIMO jsou vyráběny v České republice, konkrétně v našem výrobním závodu v Chotusicích u Kutné Hory a materiál na jeho výrobu je odebírán od českých výrobců, nebyl žádný problém splnit požadované podmínky k obdržení tohoto ocenění.

Výroba probíhá v maximální míře v automatickém provozu, tudíž je minimalizováno riziko výrobních chyb a jednotlivé díly policových regálů dosahují vysoké tolerance přesnosti. K výrobě policových regálů VARIMO jsou používány pouze certifikované oceli a celá výroba probíhá v souladu s příslušnými českými nebo evropskými normami.

Naší největší devizou však je samotný princip řízení pohybu skladu a související logistiky tak, aby samotná výroba i vyskladňování zakázek probíhalo efektivně a plynule bez zbytečného zdržení. Tento systém nám umožňuje uspokojit dodávky regálů k zákazníkům v krátkých termínech a bez zbytečných vícenákladů. Tyto zažité principy nám poskytují konkurenční výhodu, ale také závazek vůči všem obchodním partnerům a zákazníkům.


Na této stránce naleznete dokumentaci ke stažení pro případ, že ji potřebujete mít v tištěné formě. K dispozici jsou základní dokumenty ke kovovým policovým regálům VARIMO, pokud budete potřebovat jiné nebo podrobnější informace, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktů.


Certifikát Český výrobek Certifikát Státního zkušebního ústavu

Máte nějaké otázky, nebo chcete poradit s výběrem kovových policových regálů?

Mám dotaz